Welkom bij Wijnhandel-Slijterij Brouwer

Acievoorwaarden-Hierrrrrr met je feest factuur.

HIERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR MET JE FEEST FACTUUR!!!

 

1. Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de actie “HIERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR MET JE FEEST FACTUUR!!!” (hierna: actie).

Deze actie wordt u aangeboden door Wijnhandel-Slijterij Brouwer vof Tuindorpweg 40-b 3951BG Maarn/Plein van Zuid 32-34 3768ED Soest kvk 57407096

Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van 01 januari tot 07 december 2017  (hierna: actieperiode)

2. Prijs

“2x winnaar in Maarn en 2x winnaar in Soest terug storten op bankrekening het totaal bedrag van het al afgerekende feest factuur ”

3. Deelname voorwaarden aan de actie

U dient minimaal af te nemen voor uw feest.

  • Bier
  • Frisdrank
  • Wijn
  • Verhuur (glaswerk in verhouding naar de afgenomen dranken) of meubilair (Leuntafel o.i.d.)

4. Deelname

Voor deelname aan de actie en om in aanmerking te komen voor de prijzen, dient een deelnemer tenminste 18 jaar te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben.

5. Winnaar(s)

Winnaars worden door de notaris getrokken. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. De winnaars van de prijzen dienen zich met een volgens de wet goedgekeurd document te identificeren als de persoon die zich heeft geregistreerd.

Alle winnaars gaan akkoord met de mogelijke publicatie van foto en naamsvermelding in enkele social media uitingen van Wijnhandel-Slijterij Brouwer vof van bovengenoemde die betrokken zijn bij deze actie.

6. Uitreiking prijzen

De winnaar ontvangt de prijs d.m.v. een uitreiking van een cheque in de Wijnkring winkel waar de winnaar zijn/haar feest heeft gekocht.

De datum en het tijdstip van de uitreiking van de prijzen worden na afloop van de actieperiode in overleg met Wijnhandel-Slijterij Brouwer vof

De winnaar heeft pas recht op de prijs wanneer hij/zij de prijs persoonlijk in ontvangst neemt tijdens de uitreiking.

7. Auteursrechten

Alle auteursrechten op de inhoud van deze actie, waaronder teksten, lay-out, of overige informatie komen toe aan Wijnhandel-Slijterij Brouwer vof

Wijnhandel-Slijterij Brouwer vof behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen, wanneer de deelnemer één of meer van de actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze de wet- of regelgeving heeft overtreden, de deelnemer op enig moment te diskwalificeren en/of te weigeren de prijs toe te kennen.

Wijnhandel-Slijterij Brouwer vof behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de actie ten allen tijde te beëindigen, verlengen of wijzigen, indien de uitvoering van de actie in alle redelijkheid niet langer gecontinueerd kan worden.

8. Aansprakelijkheid

Wijnhandel-Slijterij Brouwer vof kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor:

(i) de opgave van onjuiste of onvolledige gegevens door een deelnemer;

(ii) storingen in netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens;

(iii) eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan deze actie, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Wijnhandel-Slijterij Brouwer vof.

9. Uitgesloten van deelname

Medewerkers van Wijnhandel-Slijterij Brouwer vof, alsmede alle overige personen die direct of indirect bij bovengenoemde en/of de organisatie van de actie zijn betrokken, zijn uitgesloten van deelname.

10. Gegevens deelnemers

De gegevens van deelnemers worden door Wijnhandel-Slijterij Brouwer vof vastgelegd en bewaard in een database. De deelnemer aan deze actie verklaart zich ermee akkoord dat Wijnhandel-Slijterij Brouwer vof gebruik maakt van zijn/haar gegevens voor marketingdoeleinden, zowel voor haarzelf als voor haar commerciële partners.

11. Acceptatie Voorwaarden

Deelname aan de actie houdt acceptatie van bovenstaande voorwaarden in. Klachten over en verzoeken tot aanpassing van de voorwaarden zullen niet in overweging worden genomen.

Vastgesteld: Januari 2017

Vragen, opmerkingen of klachten over de actievoorwaarden kunnen verstuurd worden naar info@wijnhandel-slijterij.nl.